Andorra, amb el jurat del Premi Ramón Llull

Andorra, amb el jurat del Premi Ramón Llull, febrero de 2006