Pedagogia de la imaginació poètica.

La incidència dels llenguatges poètics en les estructures que configuren la imaginació de l’home. Propostes didàctiques sobre allò que ha d’ésser la pedagogia de la imaginació. D’interès especial per a mestres, pedagogs i animadors culturals.