Son Serra de Marina

Amb Maria del Mar Janer, Son Serra de Marina estiu de 2007