Ville Québec. Amb Arnau Pons al Saló Internacional del Llibre.

Ville Québec. Amb Arnau Pons al Saló Internacional del Llibre. Primavera de 2012