Ville Québec. Amb Susanna Raffart al Saló Internacional del Llibre.

Ville Québec. Amb Susanna Raffart al Saló Internacional del Llibre. Primavera de 2012