Estudis de batxillerat

Comença els estudis de batxillerat amb don Alfons Torres, un mestre valencià destinat al poble i que, en hores d’excés, prepara alguns al·lots per a l’ingrés i els primers cursos de batxillerat.