Estudis de magisteri

Ingressa a l’Escola Normal de Mestres a fi de fer-hi els estudis de magisteri.