Llegeix la tesi de grau

Llegeix la tesi de grau a la Universitat de Barcelona: “L’educació a Mallorca durant la Segona República: Joventut Escolar”, una part de la qual es publica a L’Educació a Mallorca. Edit. Moll. Palma, 1977.