Primeres provatures literàries

Durant aquests anys fa les primeres provatures literàries: escriu teatre, que representa amb alguns amics del poble o estrenen grups d’aficionats. Alguns d´aquests textos teatrals arriba a estrenarlos la companyia de teatre mallorquí “Artis”, durant els primers anys de la dècada dels seixanta.