Proposat com a candidat de l’Estat espanyol al premi Hans Christian Andersen.

Proposat com a candidat de l’Estat espanyol al premi Hans Christian Andersen.