Publicació en anglès de la tesi doctoral: Marcos Wild Child of The Sierra Morena

Publicació en anglès de la tesi doctoral: Marcos Wild Child of The Sierra Morena. A Condor Book. Souvenir Press (E.& A) Ltd. Londres, 1982. Traducció de Deborah Bonner.