Realitza les proves d’ingrés a la Universitat de València

Realitza les proves d’ingrés a la Universitat de València on cursa els estudis dels cursos comuns de llicenciatura en Filofia i Lletres com a alumne lliure.