Traducció al castellà: La perla verde.

Traducció al castellà: La perla verde. Edelvives. Saragossa, 1991.