Traducció el castellà: El Rey Gaspar.

Traducció el castellà: El Rey Gaspar. La Galera. Barcelona, 1976.