Una part de la tesi de grau es publica a L’Educació a Mallorca.

Publica: Una part de la tesi de grau es publica a L’Educació a Mallorca. Edit. Moll. Palma, 1977.